divendres, 21 de febrer del 2014

CURS D’ENSINISTRAMENT DE CAVALLS PER AL TREBALL AGRÍCOLA

 Dates: del 4 de març al 29 d’abril Horari: dimarts i divendres de 16 a 19 hores.

PRESENTACIÓ L’interès renovat, actualment, per al treball agrí-cola amb tracció animal necessita que s’abordin diversos aspectes relacionats amb aquesta acti-vitat. Així, després de realitzar formacions de tracció animal en diferents àmbits (vinya, desem-bosc, horticultura), l’Escola Agrària de Manresa s’interessa ara per al treball d’ensinistrament dels animals.
En aquest curs pretenem compartir el procés d’ensinistrament de l’euga no domada Nora des dels primers contactes amb ella fins a poder treba-llar-hi al camp, en relació estreta amb les seves característiques i aptituds. El curs serà a càrrec d’en Jordi Terrazas, amb una llarga experiència en aquest camp, amb la col·laboració d’altres especia-listes: domador, veterinària, ferradora i guarnicioner. Al llarg d’aquest procés, ens guiaran els principis de respecte envers l’animal i de treball amb el màxim de seguretat, comoditat i eficàcia.

OBJECTIUS - Aportar a l’alumnat l’experiència d’ensinistrar una euga des del començament, intentant que en acabar el curs ja puguin fer-li fer feines agrícoles, i acompanyar aquest procés amb els coneixe-ment teòrics sobre el tema.
- Complementar la pràctica i la teoria de l’ensinis-trament amb coneixements sobre la cura de les potes i el treball funcional des de terra, i uns coneixements bàsics veterinaris i de guarnicions.
- Apropar l’alumnat a un mètode d’educar els cavalls per fer-los aliats nostres en totes les tas-ques agrícoles tot mantenint una actitud de gran respecte envers ells. CARACTERÍSTIQUES Durada: 50 hores
Horari: dimarts i divendres, de 16 a 19 h (dos dies fins a les 20 h)
Nombre màxim d’alumnes: 18
Metodologia: classes pràctiques i demostracions d’ensinistrament de l’euga, intercalades amb explicacions teòriques.

DESTINATARIS
El curs s’adreça principalment a persones relacio-nades amb el món agrari que vulguin iniciar-se en l’ensinistrament de cavalls per a treball.


Doma de la Pepa.

La doma de la Pepa progressa adequadament. tenim superat el tema de la des-sensibilització, ja posem i trèiem totes les guarnicions sense problema, i ara comencem a treballar amb regnes llargues.

dimarts, 11 de febrer del 2014

Canvi de camps.

L'hivern continua i davant les possibles nevades canviem les eugues cap camps més baixos.


camp nou menjar vell! a l'hivern ja se sap.


Tracció animal i biomassa segona part.


De mica en mica s'omple la pica i la cuca ja ha col·locat gairebé tots els avets a l'abast del camió grua.Una pila va pujant mentre l'altre va disminuint. ja falta menys!